SolarHybrid

Tytuł: Systemy hybrydowe do konwersji energii słonecznej
Tytuł angielski: SolarHybrid – Solar hybrid system for solar energy conversion​
Komentarz: Projekt nr POIR.04.01.04-00-0019/19 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.​
Lider projektu: Politechnika Łódzka
Partnerzy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K.
Realizacja: 01.12.2019 - 30.06.2023
 

Opis: Celem projektu jest opracowanie zintegrowanych hybrydowych paneli fotowoltaicznych wykorzystujących superefektywne rozwiązania chłodzące. Wytypowano dwa takie rozwiązania: dedykowane płyty chłodzące (custom cold plate) oraz opracowane w Politechnice Łódzkiej mikrokanałowe struktury chłodzące o jednej z najwyższych w świecie efektywności odbioru ciepła. Ich zadaniem jest z jednej strony chłodzenie struktur fotowoltaicznych, aby uchronić je przed spadkiem efektywności wywołanej nadmiernym wzrostem ich temperatury, a z drugiej strony, przejmowanie tej części energii słonecznej, która nie została przetworzona na energię elektryczną i wykorzystanie jej w postaci energii cieplnej.

W rozwiązaniu hybrydowym szacowany jest wzrost efektywności części fotowoltaicznej o 30%.

Treść (rozbudowana)
Zdjęcie poglądowe
Schemat konstrukcji MAKRO do projektu SolarHybrid